۱۳۹۰ تیر ۲۹, چهارشنبه

ای آزادی تو چیستی ؟؟؟

ای آزادی تو چیستی ؟؟؟

که از برایت

تن ها مصلوب

زندان ها پر

سرها به دار آویخته

مادر ها بی فرزند

و فرزندان بی پدر میشوند
چقدر بی هویتی تو

این بار " ازادی"

الف نامت را بدون کلاه مینویسم

تا دیگر به نام نیکت

هیچ کلاهی

بر سرت نگذارند

۱۳۹۰ تیر ۲۱, سه‌شنبه

The Accordion - Jafar Panahi آکاردئون - جعفر پناهی

آکاردئون آخرین فیلم جعفر پناهی