۱۳۸۹ آذر ۱, دوشنبه

پرواز . . .

برای پرواز,تنها داشتن دوبال کافی نیست.مقصد مهم است!!!

در ادامه : برای پرواز,تنها داشتن دوبال کافی نیست.شوق پرواز می خواهد!!!