۱۳۸۹ بهمن ۲۰, چهارشنبه

/زنان در تظاهرات مصرWomen of the Egyptian Revolution. . .
بعد از استقبال  دوستان از عکسهای قبلی حالا تصاویری از حظور زنان در تضاهرات مصرکه برای دیدن تمام تصاویر به  سایت پایین میتوانید مراجعه 
 کنید. http://www.sawtalniswa.com/2011/02/women-of-the-egyptian-revolution/

۱۳۸۹ بهمن ۱۷, یکشنبه